Pramonės automatika - EIC-automation      Karjera      Kodėl Jūs turėtumėt tapti mūsų komandos nariu?

Kodėl Jūs turėtumėt tapti mūsų komandos nariu?

Susikurkite savo ateities karjeros planą ir išnaudokite mūsų kompanijos aplinką ir galimybes savo svajonėms įgyvendinti. 

Aplinka užtikrinanti pastovų tobulėjimą

Nauji produktai ir inovatyvūs sprendimai pramonės automatikos srytyje bei santykių su klientais ir globaliomis inovacijų kompanijomis visuma kuria aplinką kurioje  turi galimybę atsiskleisti ne tik techniniai-inžinieriniai komandos narių gebėjimai, bet tai tampa ir iššūkiu bei galimybe save realizuoti administraciniam personalui.  

Pastovus ryšys ir komunikacija su pažangiausiomis užsienio kompanijomis-pramonės automatikos lyderėmis

Mūsų partneriai garsios pasaulinės kompanijos diktuojančios madas pramonės automatikos produktų ir sprendimų rinkoje.Tai leidžia mūsų komandos nariams būti pasaulinių naujienų bei premjierų sūkuryje bei pirmiesiems prisiliesti prie pasaulinio progreso pramonės automatikos srytyje.

Garantuota ateitis

Turėdami didelias galimybes ir kartu su savo partneriais dirbdami pramonės automatikos bei energijos efektyvumo srytyse siekiame rinkoje atlikti ilgalaikį vaidmenį. Dirbant kartu jūsų karjera turi ateitį. Tarptautinė energijos agentūra prognozuoja , kad nuo dabar iki 2030 m. į energijos infrastruktūrą visam pasaulyje bus investuota 19 000 milijardų JAV dolerių.

Inovacijos

Siekiant kovoti su klimato kaita, mūsų pasauliui reikia naujoviško mąstymo ir naujų idėjų. Esame tinkama darbo vieta kandidatams, kurie norėtų pirmieji išmėginti naujus sprendimus ir išreikšti savo kūrybingumą.

 

Kontaktai

sales@eic-automation.com

info@eic-automation.com

+370 41 503770

+370 41 503771